İctimai Elmlər Bölməsinin iclasında Menteştəpə arxeoloji abidəsində aparılan tədqiqatlarla bağlı məruzə dinlənildi