Aqrar Elmlər Bölməsinin iclasında AMEA-nın 70 illik yubileyi ilə əlaqədar sərgiyə hazırlıq işləri müzakirə edilib