“Ortaq türk ədəbiyyatı” dərsliyinin konsepsiyası müzakirə olunub