Azərbaycanda elmi jurnalların beynəlxalq bazalara inteqrasiya vəziyyəti araşdırılır