Naxçıvanda “Dədə Qorqud” Beynəlxalq elmi simpoziumu keçirilib