Fəlsəfənin statusu və tədrisinin problemləri müzakirə edilib