İmzalanmış müqavilə mədəniyyət və ədəbiyyat sahələri üzrə birgə əməkdaşlığa imkan verəcək