Ərəb Dövlətləri Liqasısının nümayəndələri AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda olublar