Kənd təsərrüfatı torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilib