Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin növbəti büro iclası keçirildi