Misirli alim AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda olub