İctimai Elmlər Bölməsinin fəaliyyəti barədə illik hesabat dinlənildi