Planetlərin düzülüşü ən ecazkar astronomik hadisələrdən biri hesab olunur