II Xüsusi şöbənin növbəti seminar-məşğələsi keçirildi