AMEA Rəyasət Heyətində AR Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının iclası keçirildi