Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin iclasında mühüm məsələlər müzakirə olunub