Muğamşünaslıq üzrə elmi mərkəzin yaradılması müzakirə olunmuşdur