Distant tədris mərkəzləri Azərbaycan elminin dünya elmi mühitinə inteqrasiyasını təmin edəcək