Geologiya və Geofizika İnstitutunda qlobal iqlim dəyişmələrinə dair tədbir keçirilib