Azərbaycan elmi ictimaiyyəti Milli Ordumuzu inamla dəstəkləyir