İkinci xüsusi şöbənin növbəti seminar-məşğələsi keçirilib