Əsərlərin mətnlərində plagiatın qarşısının alınması yolları müzakirə edilib