Aqrar Elmlər Bölməsinin iclasında mühüm məsələlər müzakirə olunub