“Elektron kitabxanaların formalaşması problemləri” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransı keçirilib