Ölkədə elektron tibbin multidissiplinar problemlərinə həsr olunmuş ilk konfrans keçiriləcək