“Statistik yığılmanın ümumiləşmələri” mövzusunda seminar keçirilib