Sosial dövlətin inkişaf perspektivlərindən bəhs edən monoqrafiya çap olunub