"1918-1920-ci illərdə ADR-İran münasibətləri" mövzusunda elmi seminar keçirilib