Muğam tədqiqatlarına dair iki monoqrafiya nəşr olunub