İctimai Elmlər Bölməsinin növbəti büro iclası keçirildi