"Azərbaycanda gənclər və elm siyasəti: ənənəviliyin və müasirliyin harmoniyası" mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilib