Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi

Veb-sayt www.bteb.science.gov.az
Bölmənin ünvanı AZ 1001, Bakı, İstiqlaliyyət küç., 30
Tel. (+994 12) 4923227 (+994 12) 4922835
Faks (+994 12) 4923227
Elektron poçtu biol@science.azsayat-2015@mail.ru
Bölmənin yaranma tarixi 1945-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Ümumi yığıncağının qərarı ilə Biologiya və Kənd təsərrüfatı Bölməsi yaradılmış və onun rəhbərliyi akademik Mirəsədulla Mirqasımova tapşırılmışdır. Sonralar bölməyə akademik Mustafabəy Topçubaşov (1946-1952) və akademik Abdulla Qarayev (1952-1956) başçılıq etmişlər. 1957-ci ildə Akademiyanın strukturundakı elmi bölmələr ləğv olunmuş və 1959-cu ildə yenidən bərpa edilərək, akademik Vladimir Rodionoviç Volobuyev Biologiya və Təbabət elmləri şöbəsinə akademik-katib seçilmişdir. Sonralar şöbənin adı dəyişdirilib, Biologiya Elmləri Bölməsi adlandırılmış, müxtəlif illərdə akademik Cəlal Əliyev (1981-1991), akademik Şamxal Tağıyev (1991-1997), akademik Musa Musayev (1997-2007) Bölmənin akademik-katibi vəzifələrində çalışmışlar. 2007-ci ildə bu vəzifəyə akademik Əhliman Əmiraslanov seçilmişdir.
Akademik-katib

Akademik Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov

Faks: (+994 12) 4923227, 4922835

E-poçt: ahliman.amiraslanov@science.az

Akademik-katibin müavinləri AMEA-nın müxbir üzvü Zeynal İba oğlu Əkpərov 

Mob. tel.: (+994 50) 6114740 

E-poçt: akparov@yahoo.com,

dir@genres.science.az 

AMEA-nın müxbir üzvü Nuru Yusif oğlu Bayramov

Mob. tel.: (+994 50) 2222708 

E-poçt: nurubay2006@yahoo.com 

Bölmənin elmi katibi

Ramiz İmran oğlu Babayev

Tel.: (+994 12) 4923227, (+994 12) 4922835

Mob.: (+994 50) 6827021

Faks: (+994 12) 4925699

E- poçt:biol@science.az

Afiq Tofiq oğlu Məmmədov

Tel.: (+994 12) 4923227, (+994 12) 4922835

Mob.: (+994 50) 4636327

E-mail: afig.mammadov@gmail.com

Büro  üzvləri

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu

Əkpərov Zeynal İba oğlu

Bayramov Nuru Yusif oğlu

Məmmədov Qərib Şamil oğlu

Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu 

Salmanov Məmməd Əhəd oğlu 

Əlizadə Validə Mövsüm qızı

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu 

Cəfərov İbrahim Həsən oğlu 

Əzizov İbrahim Vahab oğlu

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu

Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu 

Məmmədov Tofiq Sadiq oğlu

Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu

Bölmənin üzvləri Əliyev Cəmil Əziz oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4302467 

Faks: (+994 12) 4315519 

E- poçt:onkoaz@gmail.com

Əliyev Seyfəddin Vəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5397482 

Mobil tel.: (+994 50) 5516667 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4922835; 4923227

Faks: (+994 12) 5973898

E- poçt:rector@amu.edu.az

Əkpərov Zeynal İba oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5629171 

Mob. tel.: (+994 50) 6114740 

Faks: (+994 12) 4499221

E-poçt: akparov@yahoo.com,

dir@genres.science.az 

Bayramov Nuru Yusif oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5111428

Mob. tel.: (+994 50) 2222708

Faks: (+994 12) 5111428

E-poçt: nurubay2006@yahoo.com

Namazova Ədilə Əvəz qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5952058; 5953873

Mobil tel.: (+994 50) 3328910

Salmanov Məmməd Əhəd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5024621

Mobil tel.: (+994 50) 6286050

Faks: (+994 12) 5024470

E- poçt:msalmanov@mail.ru 

Əliyev Namiq Nəriman oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5947572; 5947345

Mobil tel.: (+994 50) 3373501

Faks: (+994 12) 5947572

E- poçt:mettp@mail.ru

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5107532; 5397371

Mobil tel.: (+994 50) 3241847 

Faks: (+994 12) 5397353

E- poçt:i_alekperov@yahoo.com

Əzizov İbrahim Vahab oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5381355

Mobil tel.: (+994 50) 6855093

E- poçt:i.azizov@rambler.ru

Hüseynova İradə Məmməd qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5381164 

Mobil tel.: (+994 50)  3541606 

Faks: (+994 12) 5102433 

E- poçt:huseynova-i@botany-az.org,

i_guseinova@mail.ru

İmamverdiyev Sudeif Bəşir oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4325030

Mobil tel.: (994 50) 3133088 

E- poçt:d_urolgy@mail.ru

Qasımov Rafiq Yunisəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4323900 

Mobil tel.: (+994 50) 3305011 

E- poçt:rafigasimov@gmail.com 

Qasımov Xəlil Məmmədəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5383780; (+99412) 5024591

Mobil tel.: (+994 50) 3259480

Faks: (+994 12) 4345716 

E- poçt:khalil.gasimov@gmail.com

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4971402 

Mobil tel.: (+994 50) 2105970 

Faks: (+994 12) 4971402 

E- poçt: n.guliyev@gmail.com

Qurbanov Maqsud Rüstəm oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5024903

Mob.: (+994 50) 5540145

Məmmədov Tofiq Sadıq oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4543012; (+994 12) 4541500

Mobil tel.: (+994 50) 2124603

Faks: (+994 12) 4540374 

E- poçt:denrary@mail.az   

Məmmədov Yaqub Cavad oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4400552

Mobil tel.:  (+994 50) 3124393

Muradov Pənah Zülfiqar oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5024389

Mobil tel.: (+994 50) 6784323 

Faks: (+994 12) 5024470

E- poçt: mpanah@mail.ru

Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5450501 

Mobil tel.: (+994 50) 3393886; (+994 70) 2112881 

Faks: (+994 36) 5454622 

E- poçt:t_talibov@mail.ru

Ağayev Telman Məmmədəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4323901

Mobil tel.: (+994 50) 3329481

E- poçt:agayevtm@yahoo.com

Cəfərov İbrahim Həsən oğlu

Xidməti tel.: (+994 22) 2565733

Mob. tel.: (+994 50) 3675437

Faks: (+994 22) 2562408

E-poçt: rector@adau.edu.az

Əlizadə Validə Mövsüm qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5024394

Mob. tel.: (+994 50) 3928753

Faks: (+994 12) 4970994

E-poçt: vm_alizade@yahoo.com

Qarayev Zakir Ömər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4401732

Mob. tel.: (+994 50) 3641209 

E-poçt: zkaraev@mail.ru

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390441

Mob. tel.: (+994 50) 3281805

E-poçt: elshad_g@rambler.ru

Qurbanov Fazil Səməd oğlu

Xidməti tel.: (495) 4277444

Mob. tel.: (+994 50) 3849555

E-poçt: fs.kurbanov@gmail.com

Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5452366

Mob. tel.: (+994 50) 2278080 

Faks: (+994 36) 5457288

E-poçt: salehmaharramov@gmail.ru

Məmmədov Tərlan Həzərpaşa oğlu

Xidməti tel.: (+90 242) 2274700

Mob. tel.: (+994 51) 9561064

Faks: (+90 242) 2275540, (+994 12) 5102433

E-poçt: tmammedov@gmail.com

Musayev Şakir Məzlum oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5952125

Mob. tel.: (+994 50) 2232525

Faks: (+994 12) 5946343

E-poçt: shakir.musayev@health.gov.az

Şahmuradov İlham Əyyub oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5102223

Mob. tel.: (+994 50) 3842496

Faks: (+994 12) 5102223

E-poçt: ilham@pgenomics.org

ilhambaku@gmail.com

ilham@comsats.edu.pk

Məmmədov Arif Məmməd oğlu

Musayev Əlişir Veys oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4960740

Mob. tel.: (+994 50) 2201187

Faks: (+994 12) 4960740

E-poçt: musayev_ alisir@rambler.ru

Qasımov Elmar Mustafa oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4920501

Mob. tel.: (+994 50) 2112808

E-poçt: elmardoc62@gmail.com

Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5383240

Mob. tel.: (+994 50) 2107136

E-poçt: elovset_q@mail.ru

Novruzov Vaqif Seyfəddin oğlu 

Xidməti tel.: (+994 22) 2521351

Mob. tel.: (+994 50) 5839856

E-poçt: vnovruzov1@rambler.ru

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

Botanika İnstitutu

Zoologiya İnstitutu

Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Mikrobiologiya İnstitutu

Dendrologiya İnstitutu

Mərkəzi Nəbatat Bağı

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Bölmənin elmi nəşrləri

AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Xəbərləri

AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun  Elmi Əsərləri

AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağının Elmi Əsərləri

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri

AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin Elmi Əsərlərinin Külliyatı 

AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri

Bitkilərin İntroduksiyası və İqlimləşdirilməsi

Elmi şura Biologiya problemləri üzrə

Tibb üzrə

Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetikası və seleksiyası problemləri üzrə