Dendrologiya İnstitutu

 

Veb-sayt www.dendrologiya.az  
Ünvan AZ1044, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xəzər r-nu, Mərdəkan qəsəbəsi, S.Yesenin küç., 89
Tel. (+994 12) 4543012

(+994 12) 4541500

Faks (+994 12) 4540374
Elektron poçtu dendrary@mail.az
Direktor AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Sadiq oğlu Məmmədov

Xidməti tel.: (+994 12) 4543012; (+994 12) 4541500

Faks: (+994 12) 4540374

E-poçt: dendrary@mail.az

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə

Zümrüd Aman qızı Məmmədova

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4546062

E-poçt: zumrud_dendrari@mail.ru

Ümumi işlər üzrə

Rauf Hüseyn oğlu Əliyev

Xidməti tel.: (+994 12) 4541050 

Elmi katib  
Yaranma tarixi  Azərbaycan Nazirlər Sovetinin 17 may 1966-cı il tarixli 310 saylı qərarı ilə bağ Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunda Mərdəkan Dendrarisi şöbəsi  kimi fəaliyyət göstərmişdir. 21 may 1996-cı ildə Mərdəkan dendrarisi Biologiya Elmləri Bölməsinə tabe edilmiş və müstəqil elmi təşkilat kimi fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 aprel 2014-cü il tarixli 104 saylı qərarına əsasən AMEA-nın Mərdəkan Dendrarisinə Dendrologiya İnstitutu statusu verilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri “Azərbaycanda biomüxtəlifliyin müasir dövrdə vəziyyətinin öyrənilməsi, qorunub saxlanma prinsipi və yolları, səmərəli istifadəsi”
Əsas elmi nəticələr Tədqiqatın əsas məqsədi: Təbii və mədəni şəraitdə becərilən bitkilərin assortimentinin genişlənməsi və onların genofondunun müdafiəsi və saxlanması üçün biomüxtəlifliyin populyasiyalarının tərkibi, introduksiya və seleksiya sahələrin üzrə öyrənilməsi; Azərbaycanda ağac bitkilərinin növdaxili dəyişkənliyinin və populyasiya strukturunun tədqiqatı, regionda növlərin populyasiya əsasında genofondunun saxlanılması və seleksiya işlərinin tərtibatı yolları; ağac və kolların yeni dekorativ sort və formalarının bioekologiyasının qiymətləndirilməsi; meşə, təbiət abidələri, bağ-park obyektlərinin seçilməsi və öyrənilməsidir.

Fəaliyyət dövründə bu elmi mərkəzdə sənaye və dərman əhəmiyyətli bitkilərin introduksiyası, uyğunlaşması, yaşıllaşdırılmada tədbiqi, efir yağı və bioloji fəal maddələrin alınma texnologiyası, təsərrüfat əhəmiyyətli bitkilərin yeni sort və formalarının alınması üzrə geniş tədqiqatlar aparılır.

İşçilərinin ümumi sayı 168
Struktur bölmələri  
Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


AMEA-nın müxbir üzvü T.S.Məmmədov

Dosent Z.H.Abbasova

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Zümrüd Əmən qızı Məmmədova-elmi işlər üzrə direktor müavini

Elman Osman oğlu  İsgəndər-aparıcı elmi işçi

Kənd təsərüfatı üzrə fəlsəfə doktoru

Hüseynağa Həsən oğlu Əsədov-laboratoriya müdiri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Tofiq Müzəffər oğlu Sadıqov-laboratoriya müdiri

Kənd təsərüfatı üzrə fəlsəfə doktoru

Cəlal Şamil oğlu Məmmədov-aparıcı elmi işçi.

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Vaqif  Məhərrəm oğlu Novruzov-laboratoriya müdiri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Minarə Yunis qızı  Həsənova-laboratoriya müdiri

Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Mehriban Arzuman qızı Qafarova-böyük elmi işçi

Kənd təsərüfatı üzrə fəlsəfə doktoru

Şəlalə Adil qızı  Gülməmmədova-aparıcı elmi işçi

Biologiya  üzrə fəlsəfə doktoru

Şaməddin Şəmsəddin oğlu Qəhrəmanov-aparıcı elmi işçi

Kənd təsərüfatı üzrə fəlsəfə doktoru

Cəbrayıl Təzəxan oğlu Ağayev-aparıcı elmi işçi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Samirə Behbud qızı Bağırova - aparıcı elmi işçi,

Gənc alim və Mütəxəssislər Şurasının  sədri

Tünzalə Nəriman qızı  Zeyvəliyeva - İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri

Quluyeva Fatimə Arzu qızı - Elm təhsil şöbəsinin müdiri

Məmmədova Nərgiz Həbib qızı - b.ü.f.d

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

Samirə Behbud qızı Bağırova

Əfəndiyeva Rəsmiyyə Raqif

Hökümə İlhamqızı

Rauf Hüseyn oğlu Əliyeva

Elnarə Xanhüseyn qızı Salahova

Rəşad Həmid oğlu Xəlilov

Fəxridə Nazim qızı Rüstəmova

Könül Hüseyn qızı Ağalarlı

Şəbnəm Rafiq qızı Əliyeva

Güllü Nizami qızı Əliyeva

Sədaqət Qaçay qızı Əliyeva

Könül Əfsəlləddin qızı Əliyeva

Nigar Ziyafəddin qızı Məmmədova

Rəna Əhəd qızı Əsədova

Aydın Abdulla oğlu Quluyev

Tünzalə Nəriman qızı Zeyvəliyeva

Səbinə Fazil qızı Hacıyeva

Pərvin Səfər qızı Şıxəliyeva

Ramiz Namiz oğlu Həsənzadə

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 
Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

Tünzalə Nəriman qızı Zeyvəliyeva

Hüseynağa Həsən oğlu Əsədov

Rəşad Həmid oğlu Xəlilov

Aynur Hikmət qızı Kamallı

Rahib Məhərrəm oğlu Axundov

Nigar Yaqub qızı Nəsirova

Zaman Rəşid oğlu Məmmədov

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Tünzalə Nəriman qızı Zeyvəliyeva 
Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları