İdentifikаsiyа üsulları və idarəetmə sistemləri şöbəsi

Tel. (+994 12) 5390151
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu depart1@isi.az 
Struktur bölmənin rəhbəri Akademik Əliyev Telman Abbas oğlu
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Texniki sistemlərin və texnoloji proseslərin səmərəli, suboptimal və optimal rejimlərdə işləməsini təmin etməyə imkan verən müxtəlif təyinatlı və səviyyəli yeni nəsil “intellektual, hibrid, robast nəzarət, texniki diaqnostika, proqnozlaşdırma və idarəetmə sistemlərinin” yaradılmasının nəzəri əsaslarının işlənilməsi. 
Əsas elmi nəticələri