Stoxаstik proseslərin identifikasiyası laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5394384
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu lab1.4@isi.az
Struktur bölmənin rəhbəri t.e.d., professor Musayeva Nailə Fuad qızı
İşçilərin ümumi sayı 16
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Texniki diaqnostikanın və proqnozlaşdırmanın etibarlılığının və keyfiyyətinin artırılmasının nəzəri əsaslarının adekvatlıq şərtini ödəyən riyazi modellərin tərtibi üçün hibrid üsulların, alqoritmlərin və proqram vasitələrinin işlənməsi.
Əsas elmi nəticələri Küylü siqnalların korrelyasiya analizinin robast texnologiyasının yaradılması;

Küylü siqnalların əngəlinin korrelyasiya analizinin robast texnologiyasının yaradılması;

Korrelyasiya matrisinin elementlərində xətalar olduğu hal üçün onun sərtlənməsini yaxşılaşdıran robast texnologiyasının yaradılması;

Texnoloji proseslərin identifikasiyasının adekvatlığını təmin edən robast texnologiyasının yaradılması