İdarəetmə üsulları və modelləşdirmə şöbəsi

Tel. (+994 12) 5100523
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu depart3@isi.az
Struktur bölmənin rəhbəri t.e.d., professor Həsənov Allahverdi Biyakir oğlu
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Texniki və ekoloji sistemlərin və texnoloji proseslərin riyazi modelləşdirilməsi və onların real proseslərdə tətbiqi
Əsas elmi nəticələri