www.science.az
13.06.2020 10:23

Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Elmi Şurasının iclasında bir sıra prioritet məsələlər müzakirə olunub

İyunun 12-də AMEA-nın Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin (FRTEB) Elmi şurasının onlayn iclası keçirilib.

Tədbirdə AMEA-nın vitse-prezidenti, Elmi şuranın sədri, akademik Rasim Əli­qu­li­yev, şu­ra üzv­lə­ri, bölmənin tərkibinə daxil olan elmi müəssisələrin rəhbərləri və aidiyyəti şəxslər iştirak edib­lər.

Əvvəlcə akademik R.Əliquliyev gündəlikdəki məsələləri iclas iştirak­çı­la­rı­nın diq­qə­tinə çatdırıb.

O, bir müddət öncə Prezident İl­ham Əli­ye­vin imza­la­dı­ğı müvafiq Sərəncamlara əsasən, Azər­baycanda el­min inkişafına göstərdikləri xid­mət­lərə görə aka­­demik Fik­rət Əliyevin Azərbaycan Res­pub­­li­ka­sı­nın “Əməkdar elm xadimi” fəx­ri adına layiq gö­rül­düyünü, akademik Yusif Məm­­mədovun 2-ci də­rə­cəli “Əmək” ordeni, akademik Adil Qəribovun və AMEA-nın müxbir üzvü Aydın Ka­zım­zadənin “Şöh­rət” or­den­i­ ilə təltif olunduqlarını bildirib.  

Elmi şuranın sədri, həmçinin Prezident İlham Əliye­vin 22 may 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə akademik Nazim Məmmədovun, professor İma­məddin Əmiraslanovun, f.e.d., dosent Nadir Abdullayevin və Ziya Əliyevin həmmüəllifi olduqları “Ma­teriyanın yeni kvant halı – antiferromaqnit topoloji izolyator: dizayn, əsas elektron xas­sələri və tətbiq perspektivləri” mövzusunda elmi məqalələr toplusuna Azərbaycan Res­pub­likasının elm sahəsində Dövlət Mükafatının verildiyini diqqətə çatdırıb.

Təltif olunan bölmə üzvləri dövlət başçısı İlham Əliyevə və AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevə Azərbaycan elminə və alimlərimizə gös­­tər­dik­­ləri diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Daha sonra akademik R.Əliquliyev AMEA-nın 10 iyun 2020-ci il ta­rixində keçirilmiş Ümu­­mi yığıncağının FRTEB qarşısında müəy­yən­ləş­dir­diyi vəzifələr haqqında ət­raflı mə­lu­mat verib. Qeyd edib ki, bölmənin elmi müəssisələri tərəfindən irəli sürülmüş bir sıra mühüm təkliflər Ümumi yığıncaqda geniş müzakirə olunmuş və bu barədə qərarlar qəbul edilmişdir.

Onlayn iclasın gündəliyində yer alan növbəti məsələ FRTEB üzrə məqsədli elmi proqramların müzakirəsi olub. Elmi şuranın üzvləri FRTEB-in elmi tədqiqat müəssisələrinin məqsədli elmi proqramlarının AMEA-nın Rəyasət Heyətinə təqdim edilməsini qərara alıblar.

Tədbirdə, həmçinin bir sıra elmi-təşkilati məsələlərə baxılıb. Belə ki, “AMEA-nın 2020-2025-ci illər üçün inkişaf proqramı”nın icrası ilə bağlı Tədbirlər planı, həmçinin FRTEB-in elmi müəssisələrinin koronavirus pandemiyası və onunla əlaqədar problemlərə dair təklifləri geniş müzakirə olunub, müvafiq qərarlar qəbul edilib.

Bu ilin mart ayında Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun öl­kəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığı özündə ehtiva edən çoxsaylı sənəd­lərin imzalandığını xatırladan R.Əliquliyev AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu (İSİ) ilə Türkmənistan Elmlər Akademiyasının Seysmologiya və Atmosfer Fizikası İnstitutu arasında qəbul edilən anlaşma memorandumundan danışıb.

Məsələ ilə bağlı çıxış edən İSİ-nin direktoru, akademik Telman Əliyev qeyd edib ki, bu sənəd əsa­sın­da “Zəlzələnin başlanmasının seysmoakustik nois monitorinqi və onun ocağının zonası ba­rə­də xəbərdarlıq sistemi” adlı layihənin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulub. “Layihəyə əsa­sən,  həm Türkmənistanda, həm də Azərbaycanda bir neçə seysmoakustik stansiya tikil­mə­lidir. Bundan başqa, hər iki ölkənin stansiyalarında monitorinq mərkəzi və qərar qəbuletmə sistemi olmalıdır”, – deyə alim əlavə edib.

Daha sonra Biofizika İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Ok­tay Qasımov “Hüceyrə texnologiyalarının inkişafı” proqramı haqqında ətraflı məlumat verib. FRTEB-in Elmi şurası AMEA-nın Rəyasət Heyəti qarşısında “Hüceyrə texnologiyalarının inkişafı” proqramı barədə vəsatət qal­dı­rılmasını qərara alıb.

Elmi şuranın üzvləri Rusiya Federasiyasının Dubna şəhərində yerləşən Birləşmiş Nüvə Təd­qiqatları İnstitutu ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən, Fizika İnstitutunun böyük elmi işçisi Faiq Əhmədovun və elmi işçisi Nur­lan Abbaslının orada apardıqları birgə elmi təd­qi­qat­­ların davam etdiyi­ni nəzərə alaraq, onların ezamiyyətinin bir il müddətinə uzadılması ba­rədə AMEA-nın Rəyasət He­yəti qarşısında vəsatət qaldırılmasını qərara alıblar.  

Onlayn iclasda bir sıra həlli vacib olan məsələlər müzakirə olunub, suallar cavab­lan­dı­rılıb. 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.science.gov.az saytına istinad zəruridir.