www.science.az
15.12.2016 14:48

Kataliz qanununa görə. Akademik aspirantura elmi kadrların artımını sürətləndirir

Təbiət və texnikada geniş yayılmış kataliz hadisəsinə (müəyyən maddələr kimyəvi reaksiyanı sürətləndirərək dəyişməz qalır) təhsil sahəsində də rast gəlinir. Buna misal olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda gənc elmi kadrların hazırlıq prosesini sürətləndirən katalizator rolunda çıxış edən akademik magistraturanı qeyd etmək olar...

www.poisknews.ru