www.science.az
27.03.2014 00:00

Göytəpə - bəşəriyyət tarixində ilk qloballaşma dövrünün zirvəsi

Bizim eradan əvvəl təxminən VIII əsrə qədər “məhsuldar aypara” zonasında yaşamış insanlar köçəri həyat tərzini oturaq həyat tərzi ilə əvəz etdilər - qəsəbələrdə yaşamağa və əkinçiliklə məşğul olmağa başladılar.

«Наука и жизнь» jurnalının məlumatına görə, “Məhsuldar aypara” - Yaxın Şərqdə qış aylarında yüksək yağıntı miqdarının müşahidə olunduğu regionun şərti adıdır. Bu gün bu, Türkiyə, İran, İraq və Suriyanın ərazisidir. İlk insan sivilizasiyalarının məhz bu regionda meydana gəldiyi hesab olunur: arxeoloqlar burada böyük qəsəbələrin - şəhərlərin nümunələrinin formalaşmasını və mədəniyyətin inkişafını əks etdirən ən qədim yaşayış məskənlərini aşkar ediblər...