www.science.az
16.04.2018 11:27

Azərbaycan xalqının milli ideyasının formalaşması və reallaşmasının əsas mərhələlərini əks etdirən tədqiqat əsərləri

Rusiya nəşriyyatlarında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin "Milli ideyanın formalaşmasında tarixin dərk edilməsinin faydası”, “Qlobal transformasiyalar dövründə Azərbaycanın milli ideyası” adlı əsərlərinin ikicildliyi çapdan çıxıb.

Bu sanballı tədqiqatda Azərbaycan xalqının milli ideyasının formalaşmasının və reallaşmasının əsas mərhələləri ilk dəfə açıqlanır...
"Poisk" qəzeti