ANA SƏHİFƏ >> ELM SAHƏLƏRİ ÜZRƏ PROBLEM ŞURALARI

Nanotexnologiyalar üzrə elmi şura

İnformasiya texnologiyaları üzrə elmi şura

Texnika üzrə elmi şura

Kompüter elmləri üzrə elmi şura

Tətbiqi riyaziyyat üzrə elmi şura

Astrofizika üzrə elmi şura

Tətbiqi tədqiqatlar üzrə elmi şura

Neft kimyası üzrə elmi şura

Kataliz üzrə elmi şura

Yeni materiallar kimyası üzrə elmi şura

Böyük dərinliklər nefti üzrə elmi şura

Geodinamika və seysmologiya üzrə elmi şura

Xəzər dənizinin problemləri üzrə elmi şura

İqlimşünaslıq üzrə elmi şura

Aerokosmik zondlama üzrə elmi şura

Molekulyar biologiya, biomühəndislik və biotibb üzrə elmi şura

Klinik, regenerator və translyasion təbabət üzrə elmi şura

Aqrosenozlar və ekosistemlərin mühafizəsi üzrə elmi şura

Herontologiya və onun genetik əsasları üzrə elmi şura

Azərbaycan dili üzrə elmi şura

Türkologiya üzrə elmi şura

Dünya dilləri üzrə elmi şura

Klassik ədəbi irs və folklorşünaslıq üzrə elmi şura

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə elmi şura

Dünya ədəbiyyatı üzrə elmi şura

Türk xalqları ədəbiyyatı üzrə elmi şura

Təsviri incəsənət, kulturologiya, memarlıq və muzeyşünaslıq üzrə elmi şura

Musiqişünaslıq üzrə elmi şura

Pedaqogika üzrə elmi şura

Psixologiya və sosiologiya üzrə elmi şura

Fəlsəfə və etika üzrə elmi şura

Azərbaycan tarixi üzrə elmi şura

Ümumi tarix üzrə elmi şura

Arxeologiya, etnoqrafiya və antropologiya üzrə elmi şura

Hüquqşünaslıq və insan haqları üzrə elmi şura

İqtisad elmləri üzrə elmi şura

İqtisadi riyazi modelləşdirmə üzrə elmi şura

Beynəlxalq münasibətlər üzrə elmi şura