Erməniləşdirilən toponimlər öz tarixi adlarına qovuşur