Azərbaycan folklorunun funksional strukturunun multidissiplinar problemləri müzakirə olunub