İctimai Elmlər Bölməsinin 2018-ci ildəki fəaliyyətinə həsr olunan məruzə dinlənilib